Koncert 2o12


A naše urputné nácviky priniesli toto ovocie, hľa, ráčte nazrieť :-)