Koncert(y) 2o1o

Opäť výsledok našej snahy a pravidelnosti nácvikov – tentokrát za rok 2010 :-)