MannaNa v telke

V nedeľu 5.12.2010 prišla za nami na nácvik nejaká dievčina. Trochu pozdržovala Stana, my sme še pobavili medzitým… a keď odišla, Stano slávnostne zahlásil, že sme boli pozvaní do TV Lux.

Keďže nakrúcanie bolo hneď v nasledujúci utorok 7.12.2010, po zvážení časových možností sa vybrala vzorka z MannaNy – Stano, Rusalinka, Brmka a Koli.

Natáčanie bolo pohodové, cesta tam horšia – kalamita, sneh, zima… Štúdio príjemné, moderátorka ešte viac, dokonca nás aj napudrovali, prebrali sme scenár, nasadili mikrófony… a 10 sekúnd pred vysielaním kameraman s monotónnym a neskutočne unudeným hlasom zahlásil: „O desať sekúnd začíname, nálada graduje graduje…“ A výsledok môžete vidieť tu :-)