Spomienková sv. omša

Akcia K bol krycí názov pre násilnú likvidáciu mužských rehoľných rádov v roku 1950 v bývalom Československu vtedajším komunistickým režimom. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom barbarská noc.
O polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci Ľudových milícií, Verejnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti všetky mužské kláštory v celom Československu. Rehoľníkov rozvážali do záchytných kláštorov v Hronskom Beňadiku, v Šaštíne, Jasove a v Podolínc a takzvaných najreakčnejších sústredili v „kárnom kláštore“ v Pezinku. Za najnebezpečnejších považovali jezuitov. Tí boli od ostatných izolovaní. Život v sústreďovacích kláštoroch nemal ďaleko od pobytu vo väzení. Akciu K sprevádzalo násilie, ale aj ničenie a rozkrádanie vzácnych rukopisov, obrazov, nábytku a obradných predmetov. Vyplienené kláštory dostali k dispozícií okresné a miestne národné výbory, nasťahovala sa do nich administratíva, detské domovy, telovýchovné spolky, kasárne.

Priamy prenos bohoslužby pri príležitosti 60. výročia násilnej likvidácie kláštorov komunistami v bývalom Československu z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Prievoze. Celebroval Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup.

A my sme mali tú česť na tejto slávnostnej sv. omši prispieť svojím spevom :-)